The Starter Kit

IMG_20150630_160305.jpg
IMG_20150630_160305.jpg

The Starter Kit

from 223.00

The Standard Starter Kit consists of these 5ml single herb essential oils.

 • AI YE - Artmesia argy

 • BAI ZI REN - Biota seed

 • CANG ZHU - Atractylodes

 • CHAI HU - Bupleurum

 • CHUAN XIONG - Ligusticum wallichii

 • DANG GUI - Angelica sinensis

 • DU HUO - Angelica pubiscentis

 • GUI ZHI/GUI YE - Cinnamon twig and leaf

 • HUO XIANG - Pogostemonis (Agastaches)

 • JING JIE - Schizonepeta

 • QING HAO - Artemesia annua

 • QING PI - Green tangerine peel

 • SHE CHANG ZI - Cnidiium

 • XIANG FU - Cyperis

 • ZI SU YE - Perilla leaf

 • ZHI ZI - Gardenia fruit

Price:
Quantity:
Add To Cart